ЗВІТ КЕРІВНИКА ЄРЕЩЕНКО І.В. ЗА 2020/2021 Н.РІК

СЛУХАЛИ: По першому питанню слухали завідувача Роганського ДНЗ №1 Єрещенко І.В., яка доповіла про пророблену педагогічну та господарську роботу за звітній період, тобто за 2020/2021 н. рік. Роганський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №1 Харківського району Харківської області засновано у 1996 році відповідно рішення № 194 Роганської селищної ради від 19.06.1996 року.

У дошкільному закладі функціонує 2 групи: 2 групи дошкільного віку (молодша та старша). В них виховується 48 дітей. Дошкільний заклад працює за 10.5 годинним режимом роботи (7.30-18.00 год.) , що відповідає запитам і побажанням батьків.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечено повністю.

Очолює дошкільний заклад Єрещенко Ірина Вікторівна, освіта-вища, стаж педагогічної роботи-43 роки, стаж завідувача- 34 роки.

Аналіз роботи за 2020/2021 навчальний рік показав, що показники охоплення дошкільною освітою порівняно з початком минулого року збільшились : так у 2019-2020 н.році – відсоток охоплення становив 56 %, у 2020-2021 н.році- відсоток охоплення становить 59%.

Особливої уваги потребують діти п’ятирічного віку , що з різних причин не відвідують дошкільний заклад. Робота з ними організована таким чином:

організовано соціально-педагогічний патронат;

створено банк даних дітей, що з тих чи інших причин не можуть відвідувати дошкільний заклад;

з метою визначення конкретних заходів щодо підготовки дітей до школи, які не відвідують дошкільний заклад, нами було розроблено анкети для батьків п’ятирічок, з яких ми робили висновки про те, що цікавить батьків, які послуги їх влаштовують, яка інформація їм потрібна;

за результатами анкетування, бесід, відвідин батьків визначили тематику консультацій та бесід;

для батьків було оформлено інформаційний стенд, де було зосереджено інформацію про роботу дошкільного закладу щодо підготовки дітей до навчання у школі.

Протягом минулого навчального року батькам було запропоновано відвідувати батьківські збори, де виступали завідувач ДНЗ, директор гімназії, вчителі початкових класів, вихователі.

Протягом 2020/2021 навчального року навчально-виховна діяльність педагогічного колективу здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про мови», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», «Впевнений старт».

Згідно з Конституцією України, керуючись Законом України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» ( ст.9), всі діти України мають рівні права на здобуття дошкільної освіти.

У 2020-2021 навчальному році навчально-виховний процес був організований відповідно до річного плану роботи ДНЗ на 2020-2021 навчальний рік.

Аналіз планування роботи дошкільного закладу показав, що такі його принципи як науковість, актуальність, конкретність, наступність дотримуються.

Навчально-виховний процес здійснюється державною мовою.

Річні завдання педколективом були виконані практично в повному обсязі. Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану. Завдання, що стояли перед педагогічним колективом у 2020-2021 навчальному році:

**продовжувати роботу щодо реалізації компетентнісного підходу у роботі з дітьми через впровадження інноваційних технологій;

**удосконалення форм, змісту і методів роботи з розвитку самоосвіти як складової компетентності педагога.

Порівняно з попередніми роками планування роботи закладу носить більш системний характер, ведеться у графічному вигляді.

Колектив творчо підходив до роботи з дітьми, використовуючи педагогічний досвід вітчизняних та зарубіжних систем навчання і виховання дітей дошкільного віку.

Під час проведення моніторингу результативності освітньо-виховного процесу, шляхом проведення контрольних занять, зрізів занять, бесід за темою, аналізу результатів продуктивних видів діяльності дітей, було виявлено результативність засвоєння дітьми програмових знань.

Великого значення вихователі надавали використанню інноваційних технологій у системі навчання та виховання дітей. Так, протягом 2020-2021 н. року на базі дошкільного закладу було використано такі методики:

· Елементи театру фізичного виховання дошкільників за методикою М.Єфіменка;

· Валеологічна освіта дошкільників;

· Інноваційна музична педагогіка «Піснезнайко»;

· Програма екологічного виховання дошкільників;

· «Теорія розв’язання винахідницьких завдань»(ТРВЗ);

· Громадянська освіта дошкільників;

· Дослідницько-експериментальна діяльність.

На засіданнях педагогічної ради було проведено глибокий аналіз використання інноваційних технологійу роботі з дітьми, що дав такий результат: валеологічними знаннями діти старшої групи володіють досконало, т.я. вихователь Бородич Г.А. поглиблено працює у напрямку валеологічного виховання дітей, покращився напрямок з екологічного виховання, громадянської освіти, впровадження елементів театру фізичного виховання за методикою М.Єфіменка. Виконання вимог програми розвитку дитини «Дитина», Базового компоненту з використанням методики М.Єфіменка дали порівняно високий рівень засвоєння дітьми основних рухів та підвищення емоційного стану дітей. Чітка система фізкультурно-оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дітей. Потребує доопрацювання та впровадження у роботу з дітьми музична педагогіка «Піснезнайко» та «Теорія розв’язання винахідницьких завдань».

Складовою життєвої компетентності кожної дитини, є, зокрема, бути здоровим. Відповідно до вікових особливостей кожної вікової групи педагоги давали інформацію еколого-валеологічного спрямування під час навчання дошкільників.

Одним з основних завдань у плані минулого навчального року була тема охорони життя і здоров’я дітей та охорона праці працівників. Випадків дитячого та дорослого травматизму під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. В групах створені куточки, де розміщені наочні матеріали з цього питання, проводились різні форми роботи з дітьми на вивчення та закріплення правил поведінки при пожежі, з незнайомими предметами, ситуацій на дорогах, особистої гігієни: заняття, бесіди-діалоги, ігрові ситуації, вікторини, виставки малюнків, розваги, парактичні дії, інструктажі. Для реалізації завдань цієї проблеми створені необхідні умови:

· Зібрано нормативну базу;

· Дібрано дидактичний матеріал;

· Обладнано стенди «Щоб не трапилось біди», «Пожежна безпека»;

· Напрацьовані конспекти з безпеки життєдіяльності дітей.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу.

Медична робота у закладі була спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». В дошкільному закладі діє «Школа сприяння здоров’ю». У дошкільному закладі проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

· Контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

· Здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточки здоров’я, консультації;

· Розроблена тематика папок-пересувок з медико-педагогічних питань.

У закладі постійно проводяться загартовуючі заходи, на заняттях , прогулянках підтримується рухова активність дітей; проводимо дні здоров’я, розваги.

Влітку проводяться оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять, розваг на свіжому повітрі, проведенні С-вітамінізації.

Належний рівень організації харчування є також дуже важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Закон України «Про дошкільну освіту» багато уваги надає саме цій ланці роботи (п.35 «Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі»).

Вартість харчування однієї дитини з 01.01.2021р на день складає 54.00 грн. Батьки сплачують 60% від вартості харчування на день. Харчування діти отримують якісне та в достатньому об’ємі, отримують весь необхідний набір харчових продуктів. В дошкільному закладі створено необхідні умови для організації якісного харчування дітей. Перспективне меню складається на два тижні, в якому передбачено різноманітне харчування дітей. Є в наявності картотека страв, затверджена районною санітарно-епідеміологічною станцією. Але, на жаль. вимоги життя та підвищення цін на основні продукти харчування не дають у повному обсязі надавати дітям 100% харчування (за вимогами норм харчування), тому з 1.01.2021року ми вимушені будемо надати клопотання до Роганської селищної ради про підвищення вартості харчування дітей у закладі.

З вищезазначеного можна зробити висновки, що робота з організації харчування знаходиться на достатньому рівні.

У Роганському ДНЗ №1 з 1.06.2020р. – 31.08.2020р. було проведено літнє оздоровлення дітей.

Оздоровлено за літній період було 36 дітей.

За цей період вартість харчування дітей було збільшено на 10%, завдяки чому діти додатково отримували свіжі фрукти, ягоди, овочі, соки. Харчування дітей було різноманітним, збалансованим, калорійним, згідно розробленій картотеці страв. Питний режим дітей дотримувався, дотримувалися санітарно-гігієнічні вимоги та норми. За період оздоровлення дітей харчових отруєнь не зареєстровано .

Особлива увага під час літнього оздоровлення приділялась загартовуючим заходам,. організації змістовного дозвілля дошкільників. Проведення освітньої, виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час літнього оздоровлення було організовано відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 28.05.2012р. № 1\9 – 413 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період». Особлива увага наділялалясь забезпеченню емоційного комфорту, захисту дітей від будь-яких дій, які шкодять їх здоров’ю.

Вихователями проводилися санітарно-просвітницька робота серед дітей та батьків щодо профілактики харчових отруєнь та попередженню травматизма. Серед батьків та дітей проводилась просвітницька робота щодо дотримання правил поведінки на воді, обмеження часу перебування на сонці, забезпечення водного балансу для дитини тощо.

Адміністрацією закладу було забезпечено дійовий контроль за дотриманням вимог законодавства про безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в літній оздоровчий період. Випадків дитячого та дорослого травматизму не зареєстровано.

За період літнього оздоровлення були проведені свята та розваги, тематичні розваги, фізкультурне свято, день іменинника.

Літнє оздоровлення дітей Роганського ДНЗ №1 було проведено згідно річного плану на 2020-2021 н.р.

Відвідування ДНЗ дітьми відповідає вимогам статуту ДНЗ.

Діти охоче, залюбки відвідують дошкільний заклад. В середньому відвідували дитячий садок 39 дітей.

Аналіз захворюваності показав, що кількість випадків хвороби у дітей ДНЗ декілька зменшилося. В ДНЗ проводяться загартовуючі процедури, додержуються санітарно-гігієнічні норми, проводиться обробка групових приміщень анти бактерицидною лампою.

Систематичним є медичний та методичний контроль за станом фізичного виховання. Раз на місяць у кожній віковій групі проводиться медико-педагогічний контроль фізкультурного заняття. Результати показали, що фізичне навантаження та цільність заняття відповідають нормі. Із метою цілісної оздоровчої спрямованості проводиться моніторинг результатів фізичного розвитку дітей. Медичне обстеження лікарем проводиться 1 раз на місяць, вихователем щодня, про що свідчить зошит здоров’я дітей.

Завідувач Єрещенко І.В., доповіла про фінансову, господарську та управлінську діяльність колективу дошкільного закладу. За період 2020-2021 н.р. було покращено матеріальну базу дошкільного закладу. Дообладнано ігрові майданчики, а саме встановлено пісочниця та ігровий будиночок. В групових кімнатах було зроблено поточний та косметичний ремонт на загальну суму 10.500 грн. У 2020/2021 н.році були дообладнані харчоблок та пральня технологічним обладнанням на загальну суму 37000 грн. Кожного року наші малюки отримують солодкі новорічні подарунки від Роганської селищної ради, на суму 8.500 грн. Малюки отримали Великодні подарунки від депутата Верховної ради Євгенія Мураєва.

Педагоги дошкільного закладу також соціально захищені, до Дня вчителя отримали матеріальну допомогу у розмірі посадового окладу . Кожен працівник дошкільного закладу отримав матеріальну допомогу на оздоровлення при отриманні щорічної відпустки .

Належний рівень організації харчування є також дуже важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Закон України «Про дошкільну освіту» багато уваги надає саме цій ланці роботи (п.35 «Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі»).

Вартість харчування однієї дитини з 01.01.2021р на день складає 54.00 грн. Батьки сплачують 60% від вартості харчування на день. Харчування діти отримують якісне та в достатньому об’ємі, отримують весь необхідний набір харчових продуктів .В дошкільному закладі створено необхідні умови для організації якісного харчування дітей. Перспективне меню складається на два тижні, в якому передбачено різноманітне харчування дітей. Є в наявності картотека страв, затверджена районною санітарно-епідеміологічною станцією. Але, на жаль. вимоги життя та підвищення цін на основні продукти харчування не дають у повному обсязі надавати дітям 100% харчування (за вимогами норм харчування).

З вищезазначеного можна зробити висновки, що робота з організації харчування знаходиться на достатньому рівні.

Відвідування ДНЗ дітьми відповідає вимогам статуту ДНЗ.

Діти охоче, залюбки відвідують дошкільний заклад. В середньому відвідували дитячий садок 40 дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 148

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.